Profil verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Vybudovanie infraštruktúry širokopásmového internetu - dodanie a montáž infraštruktúry širokopásmového internetu