Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratvaji

 
V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 23.09.2016 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.
_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 22.06.2016 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.

_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 10.03.2016 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.

_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 15.12.2015 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.