Stavby
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.8.2021
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
1.8.2021
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby
1.8.2021
Ohlásenie drobnej stavby
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Ohlásenie drobnej stavby
1.8.2021
Ohlásenie stavebných úprav
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Ohlásenie stavebných úprav
1.8.2021
Žiadosť o určenie supisného čísla budove
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Žiadosť o určenie supisného čísla budove
1.8.2021
Tlačivo na žiadosť o súpisné číslo
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Tlačivo na žiadosť o súpisné číslo
1.8.2021
Žiadosť o predlženie doby výstavby
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Žiadosť o predlženie doby výstavby
1.8.2021
Žiadosť o stavebne povolenie
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Žiadosť o stavebne povolenie