VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
28.11.2022
VZN 1/2022
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2022
Názov VZN 1/2022
24.11.2021
VZN 1/2021 obce o organizácii miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN 1/2021 obce o organizácii miestneho referenda
24.11.2021
VZN 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2021
Názov VZN 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.8.2020
VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2020
Názov VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
1.8.2019
Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN č. 4/2017
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2019
Názov Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN č. 4/2017
31.8.2018
VZN č. 1/2018 o podmienkach držania psov na území obce Ratvaj
Detail dokumentu
Dátum 31.8.2018
Názov VZN č. 1/2018 o podmienkach držania psov na území obce Ratvaj
1.8.2017
VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2017
Názov VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady