Verejné obstarávanie - zakázky s nízkou hodnotou
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.8.2021
Predmet zákazky: Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Ratvaj
1.8.2021
Predmet zákazky: Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Ratvaj
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Predmet zákazky: Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Ratvaj
Popis výkaz výmer
1.8.2021
Predmet zákazky: Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Ratvaj
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Predmet zákazky: Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Ratvaj
Popis rozpočet
1.8.2021
Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratva
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratva
Popis Príloha č.5 Zmluva o dielo
1.8.2021
Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Popis C-SITUACIA SIRSICH VZTAHOV
1.8.2021
Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Popis C1-CELKOVA SITUACIA STAVBY
1.8.2021
Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj Viac tu: https://www.obecratvaj.sk/profil/zakazky-s-nizkou-hodnotou-s-cenami-vyssimi-ako-5-000-eur/
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj Viac tu: https://www.obecratvaj.sk/profil/zakazky-s-nizkou-hodnotou-s-cenami-vyssimi-ako-5-000-eur/
Popis B-STS
1.8.2021
Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Popis B2. Statické posúdenie
1.8.2021
Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Popis B1.PBS
1.8.2021
Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2021
Názov Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
Popis Príloha č. 4 - Projektová dokumentáciaA-SS
1.8.2021
Predmet zákazky: Prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ratvaj
21.8.2019
Predmet zákazky: Úprava verejného priestranstva Objekt: Chodník 2, úsek 1 Viac tu: https://www.obecratvaj.sk/profil/zakazky-s-nizkou-hodnotou-s-cenami-vyssimi-ako-5-000-eur/
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2019
Názov Predmet zákazky: Úprava verejného priestranstva Objekt: Chodník 2, úsek 1 Viac tu: https://www.obecratvaj.sk/profil/zakazky-s-nizkou-hodnotou-s-cenami-vyssimi-ako-5-000-eur/
Popis Výzva na predkladanie ponuky - 21.08.2019