Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

s cenami vyššími ako 5 000 EUR bez DPH
V zmysle ustanovenia § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obec Ratvaj ako verejný obstarávateľ zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 Eur za obdobie kalendárneho štvrťroka.
 
I. štvrťrok 2016
 

P. č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 

 

 

 

 

 

II. štvrťrok 2016
 

P. č. 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 

 

 

 

 

 

III. štvrťrok 2016
 

P. č. 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 

 

 

 

 
IV. štvrťrok 2016
 

P. č. 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 

 

 

 

 

I. štvrťrok 2017
 

P. č. 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 

 

 

 

 

II. štvrťrok 2017
 

P. č. 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 

 

 

 

 

 

III. štvrťrok 2017
 

P. č. 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

 

 

 

 

 

IV. štvrťrok 2017

P. č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Miestne komunikácie

12 000,- Eur

Martin Kočár - MAR - KO