Kalendár zberu odpadu 2020

 

Kalendár zberu odpadu 2019

Ratvaj_SB.pdf (101525)

 

Ratvaj_SB kalendár zberu 2017.pdf (101359)

 
 
 ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

 

11.1.2017

20.3.2017

18.5.2017

13.7.2017

20.9.2017

23.11.2017

Použitý  jedlý   potravinársky  olej  môžete  odovzdať  na   obecnom  úrade  jeden  až  dva   dni

pred termínom zberu v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú.