Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Ratvaj dosiahla v roku 2020 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 17,24 %.

 

 

Kalendár zberu odpadu 2021

 
 
 

Kalendár zberu odpadu 2020

 
 

Biologicky rozložiteľný odpad

Vyhlasenie_kompostovanie (1).docx