Obec Ratvaj leží na juhovýchodnom svahu pohoria Čergov. Je vzdialená asi 18 km od krajského mesta Prešov a 10 km od okresného mesta Sabinov. Dušou obce je rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie, ku ktorému sa v súčasnej dobe robí prístavba.

Obec Ratvaj je maličkou obcou, v ktorej žije 151 obyvateľov v 34 rodinných domoch.