Profil verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Vybudovanie infraštruktúry širokopásmového internetu - dodanie a montáž infraštruktúry širokopásmového internetu

 

"Na základe ustanovení § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňujeme oznámenie o otváraní obálok - časť "OSTATNÉ"

Ratvaj_info_otvaranie_ostatne.pdf (45267)