Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ratvaji

Vážení občania,
 
V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2018 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 31.08.2018 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.
_________________________________________________________________________
V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 04.06.2017 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.
_________________________________________________________________________
 
V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 04.03.2018 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.
_________________________________________________________________________
 
V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 04.12.2017 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.
_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 29.09.2017 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.

_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 30.08.2017 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.

_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 30.6.2017 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.

_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 25.05.2017 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.
_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 24.02.2017 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.

_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 02.12.2016 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.

_________________________________________________________________________

 

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 23.09.2016 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.
_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 22.06.2016 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.

_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 10.03.2016 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.

_________________________________________________________________________

V zmysle § 13, ods. 4a) Zákona 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ratvaji, ktoré sa bude konať dňa 15.12.2015 o 20:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ratvaji.