Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Projekt je podporený z rozpočtu PSK02.10.202318.12.2023ecfa5_farebne vyzva-poslancov_editovatelne-pdf.pdf
Pozvánka obecné zastupiteľstvo04.12.202313.12.2023ffebe_pozvánka na 5. zasadnutie OZ.docx
Návrh VZN č. 2/2023 o platených službách obce Ratvaj29.11.202313.12.2023d9533_VZN o platených službách obecného úradu 2024.docx
Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ratvaj27.11.202313.12.2023d470f_OBEC_dane.docx
Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 202627.11.202313.12.2023b11b5_rozpočet_na_schválenie_príjem.pdf81e1d_vydavky.pdf
Zápisnica OVK voľby 202302.10.202302.10.2023b7ddf_705_525081_1_NRSR_OkrskovaZapisnica.html
4.zasadnutie obecného zastupiteľstva20.09.202320.09.2023f825f_Pozvánka 4. zasadnutie OZ.pdf
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu26.07.202326.07.202359bd0_hlasovanie email.docx
Adresa na delegovanie člena do OVK26.07.202326.07.20233f807_delegovanie clena.docx
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu21.06.202321.06.202333f9b_Stanovisko_k_ZÚ_2022 (2).doc
Určenie volebnej miestnosti21.06.202321.06.2023b3a7b_volebna miestnost.docx
Pozvánka obecné zastupiteľstvo14.06.202314.06.20238dee6_Pozvánka 3. zasadnutie.pdf
Voľby do národnej rady SR informácie pre voliča14.06.202314.06.20230972d_WNR23_Informácie pre voliča.pdf
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 202209.05.202325.05.20236868c_Záverečný_účet_2022_RT_návrh (1).doc
VZN 1/2022 doplnenie29.03.202313.04.2023e2fa9_VZN o platených službách zmena.docx
Ochrana lesov pred požiarmi01.03.202301.03.2023ee199_ochrana_lesov_letak_2_FO (2).ppt
Návrh záverečného účtu za rok 202118.05.202209.06.2022
Záverečný účet Ratvaj 202012.06.202130.06.20216c50f_Záverečný účet Ratvaj 2020.docx
Výstavba chodníka 2.1 v obci Ratvaj20.02.20234ae63_plagát_Ratvaj_na_web.pdf
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ratvaj15.02.20235d559_Úroveň vytriedenia odpadov.pdf