VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce Ratvaj
dňa 15.novembra 2014
 

Miestna volebná komisia v Ratvaji podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľbu starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

 

  1. Monika Juneková, Bc., 37 rokov, obchodná zástupkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
  2. Štefan Peregrin, Ing., 54 rokov, vojenský inžinier, SMER – sociálna demokracia