VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Ratvaji
vo volebnom okrsku č. 1
dňa 15.novembra 2014
 

Miestna volebná komisia v Ratvaji podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov  obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

 

  1. Anna Blichárová, 56 rokov, pekárka, KDH
  2. Peter Kažimír, 32 rokov, vojak, nezávislý kandidát
  3. Monika Ľachová, 47 rokov, upratovačka, KDH
  4. Jozef Ratica, 31 rokov, živnostník, SMER - SD
  5. Peter Škvarla, 32 rokov, vodič, KDH
  6. Miroslav Trojanovič, 46 rokov, strojný mechanik, KDH
  7. Lenka Vavreková, Bc., 23 rokov, študentka, SMER - SD