VOĽBY DO NR SR

Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016

 

            Týmto Obec Ratvaj oznamuje, že pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016, sa bude používať elektronická adresa:

 

obecratvaj@centrum.sk


 

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr