Voľby do orgánov PSK

Voľby 2013

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb.

Dňa 9. novembra 2013 sa uskutočnia voľby poslancov a predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

kandidati-predsedu-osk2013_700_h.pdf (17575)

kandidati-poslancov-osk2013_708_h.pdf (18743)