Chov ošípaných

žiadosť o súčinnosť.pdf 

Príloha_č._2_Žiadosť_o_registráciu_chovu_12_2018 (2).docx 

Príloha_č._3_Registrácia_chovu_-_Farmy_HZ.pdf 

RCH_Priloha1_(1).pdf 

 

RATVAJ​

 

Obec Ratvaj leží na juhovýchodnom svahu Čergova. V súčasnosti je domovom 

pre približne 150 ľudí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1374. 

Hlavným živobytím miestnych obyvateľov bolo poľnohospodárstvo. 

Obec patrila k majetkom zemianskeho rodu Tekulovcov, ktorí tu vystavali i dve kúrie. 

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie bol postavený v roku 1857.

 

 

 

Rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie v Ratvaji
počítadlo.abz.cz