Vážení občania,

 

dňa 08.03.2019 v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. bude z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy prerušená distribúcia elektriny. 

 

 

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu "Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov 2019-2048" a informácia o možnosti podať pripomienky k tomuto návrhu 

verejná_vyhláška.PDF (286270

zoznam_parciel_chvu_cergov_knc_parcely_word_27-9-20108.docx (0)

zoznam_parciel_chvu_cergov_kne_27-9-2018.docx (147281)

 

RATVAJ​

 

Obec Ratvaj leží na juhovýchodnom svahu Čergova. V súčasnosti je domovom 

pre približne 150 ľudí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1374. 

Hlavným živobytím miestnych obyvateľov bolo poľnohospodárstvo. 

Obec patrila k majetkom zemianskeho rodu Tekulovcov, ktorí tu vystavali i dve kúrie. 

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie bol postavený v roku 1857.

 

 

 

Rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie v Ratvaji
počítadlo.abz.cz