Súčasnosť obce

Obec Ratvaj leží na juhovýchodnom svahu pohoria Čergov. Je vzdialená asi 18 km od krajského mesta Prešov a 10 km od okresného mesta Sabinov. Dušou obce je rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie.

Obec Ratvaj je maličkou obcou, v ktorej žije 160 obyvateľov v 47 rodinných domoch.