Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 202209.05.202325.05.20236868c_Záverečný_účet_2022_RT_návrh (1).doc
VZN 1/2022 doplnenie29.03.202313.04.2023e2fa9_VZN o platených službách zmena.docx
Pozvánka obecné zastupiteľstvo22.03.202329.03.2023d7a47_pozvánka OZ.jpeg
dodatočne stavebne povolenie č. 80/2022-813/Mt09.02.202324.03.20233a4f7_Dodatočné stavebné povolenie.pdf
Ochrana lesov pred požiarmi01.03.202301.03.2023ee199_ochrana_lesov_letak_2_FO (2).ppt
Návrh záverečného účtu za rok 202118.05.202209.06.2022
Záverečný účet Ratvaj 202012.06.202130.06.20216c50f_Záverečný účet Ratvaj 2020.docx
Výstavba chodníka 2.1 v obci Ratvaj20.02.20234ae63_plagát_Ratvaj_na_web.pdf
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ratvaj15.02.2023c1b0e_Úroveň vytriedenia odpadov.pdf
VZN 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh28.11.2022
Rozpočet 202328.11.202208984_Rozpočet_2023_a_2020-2025.pdf2b7c7_rozpočet 2023-2025.pdf
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA26.09.2022ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA185c1_Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva 2022 R.pdf
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE26.09.202271ea0_ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE 2022.pdf
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie12.07.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 202212.07.2022dc230_Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 202212.07.202241998_Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf